• 030-2891069
  • info@fysiotherapievandiepen.nl

Praktijk Van Diepen is sinds 2015 aangesloten bij Claudicationet, een geïntegreerd zorgnetwerk dat patiënten en zorgverleners bij elkaar brengt en hoogwaardige zorg nastreeft. Collega Yvonne Mandemaker heeft met succes de cursus fysiotherapie bij claudicatio intermittens gevolgd en is aldus aangesloten bij het netwerk Claudicationet.
Wanneer u door de arts verwezen bent voor fysiotherapie bij claudicatio dan kunt u terecht bij Yvonne Mandemaker. Omdat zij aangesloten is bij het netwerk Claudicationet krijgt u het in de meeste gevallen vergoed door de zorgverzekeraar. De therapie bestaat o.a. uit een op maat gemaakt programma looptherapie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Yvonne, yvonne@fysiotherapievandiepen.nl 

 

Yvonne Mandemaker

Staat klaar om u te helpen!

 

 

Wat is claudicatio intermittens?

In de volksmond wordt gesproken over etalagebenen. De slagaders in uw benen voeren te weinig zuurstof aan voor de spieren die u gebruikt bij het lopen. Dit komt omdat deze slagaderen vernauwd zijn. Een vernauwing ontstaat door slagaderverkalking. U heeft misschien wel gehoord dat u ‘etalagebenen’ heeft. Deze term is bedacht omdat patiënten zich een houding willen geven als zij noodgedwongen rusten. Zij kijken in de etalage van een winkel.

Voor een duidelijk filmpje klik hier

De medische term voor deze aandoening is claudicatio intermittens. Artsen gebruiken ook wel de term perifeer arterieel vaatlijden (PAV). PAV wordt door de artsen ingedeeld in vier stadia:

Stadium 1: U heeft wel een vernauwing maar nog geen typische klachten van claudicatio intermittens (etalagebenen).

Stadium 2: U heeft last van etalagebenen. Afhankelijk van de loopafstand maken artsen een onderscheid tussen 2A en 2B. Bij een stadium 2A kunt u pijnvrij meer dan 100 meter lopen. Bij een stadium 2B treedt de pijn op voor dat u 100 meter gelopen heeft. De meerderheid van de patiënten blijft in stadium twee.

Stadium 3: U heeft ook in rust pijn in de benen en/of de voeten. De pijn vermindert wanneer men het been van het bed laat afhangen. De toevoer van zuurstof en voedingsstoffen komt in het betroffen been ernstig in het gedrang.

Stadium 4: Aan de getroffen voet komen niet genezende wonden, necrose of gangreen voor. Er bestaat gevaar voor amputatie.

De stadia 3 en 4 worden door de artsen kritieke ischemie genoemd. Bij kritieke ischemie wordt een lage bloeddruk in de benen gemeten (minder dan 50 mmHg t.b.v. de enkels en/of 30 mmHg ter hoogte van de grote teen).

 

Maak een afspraak

Julianaweg 311, 3523 XC UTRECHT (HOOGRAVEN) – Tel: 030-2891069 – Fax: 0850660295 – E-mail: info@fysiotherapievandiepen.nl

Inschrijven voor Gratis Tips en Oefeningen:

Praktijk Van Diepen