• 030-2891069
  • info@fysiotherapievandiepen.nl

Wat is Kinderfysiotherapie?

NB: de kinderfysiotherapie is ook mogelijk via een online consult!

Zie je dat je kind letters verkeerd of slordig schrijft? Dan kun je de online lessen volgen op ons youtube kanaal. Alleen de gratis online lessen volgen is soms niet genoeg. We zouden met videobellen je kind feedback en extra persoonlijke instructies kunnen geven. Er zitten 18 behandelingen in de basis verzekering voor kinderen die wat hulp kunnen gebruiken bij de motoriek. Interesse? Mail naar info@fysiotherapievandiepen.nl.

De basis voor het bewegen wordt op jonge leeftijd gelegd. Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dat goed en bijna ongemerkt. Maar bij sommige kinderen duurt het langer of wijkt de ontwikkeling af van wat gebruikelijk is. Dat kan komen door een aandoening aan de zintuigen, organen, het zenuwstelsel of het houdings- en bewegingsapparaat. Hierdoor kunnen kinderen te weinig motorische ervaring opdoen. Ze hebben meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen of zij moeten leren met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk verder te leven. Deze kinderen kunnen baat hebben bij een behandeling door een kinderfysiotherapeut. De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van bewegend functioneren van kinderen en jeugdigen tussen 0 en 18 jaar.

Signalen bij baby’s

Bij zuigelingen zijn er signalen die kunnen wijzen op motorische problemen. Bijvoorbeeld: passiviteit, lage spierspanning en weinig kracht, overstrekken, onrust, asymmetrie, voorkeurshouding, moeite met houdingsveranderingen, eenzijdig bewegen. Ook chronische aandoeningen aan de luchtwegen of veel huilen kunnen een aanwijzing zijn dat er iets aan de hand is. In veel gevallen zullen de artsen van het consultatiebureau of de huisarts een rol spelen bij het signaleren van dergelijke problemen. Vaak geldt: hoe eerder het kind behandeld wordt door een kinderfysiotherapeut, hoe geringer de verstoring van de ontwikkeling van het kind is. Bij baby’s vanaf 2 maanden komt tegenwoordig vaak een “scheefhoofd” voor. Dit kan een scheve afplatting zijn of een symmetrische afplatting.

Jong aangeleerd

Jonge kinderen die een verkeerde houding of motoriek aanleren, kunnen daar veel last van hebben. Lichamelijk, maar ook sociaal. Doordat ze bijvoorbeeld moeite hebben met spelen op het schoolplein of in de gymles niet mee kunnen komen met leeftijdgenootjes. Bij elke leeftijd horen bepaalde motorische vaardigheden die je onder de knie moet krijgen. Het is soms gewoon nodig dat je daarbij wat hulp krijgt. Een kind dat ten gevolge van een ziekte of handicap in zijn bewegen beperkt is, kan leren omgaan met zijn beperkte mogelijkheden en leren op een aangepaste manier optimaal te bewegen.

Oudere kinderen

Oudere kinderen kunnen motorisch onhandig zijn of houterig bewegen, vaak hun evenwicht verliezen en veel uit hun handen laten vallen. Ook kan een kind angstig zijn om te bewegen of een slechte of slappe lichaamshouding hebben. Een kind kan veel moeite hebben met stilzitten, schrijven of het tempo van de klas bijbenen. Soms maakt een kind veel bijbewegingen of lijkt het kind achter in zijn motorische ontwikkeling in vergelijking met leeftijdsgenoten. Kortom, bewegingsproblemen kunnen veel invloed hebben op het welbevinden van het kind en het en het functioneren in een groep.

Wat is Kinderbekkenfysiotherapie?

Als je eet en drinkt moet je ook plassen en poepen: iedereen doet het, zelfs prinsen en prinsesjes en alle dieren. Het hoort erbij en is gezond, maar toch zijn er heel veel kinderen ( en ook grote mensen) waarbij dit niet gewoon is. Zij hebben problemen met plassen en poepen, maar praten hierover is moeilijk.

Indicaties:

  • Nat bed
  • Plasongelukjes
  • Heel vaak plassen
  • Blaasontstekingen
  • Poepongelukjes
  • Niet kunnen poepen
  • Buikpijn

Verwijzing

Vaak is er sprake van een verwijzing door een huisarts, jeugdarts of specialist. Een verwijzing is echter niet noodzakelijk. U kunt ook op eigen initiatief een afspraak maken.

Vergoeding

Kinderfysiotherapie en kinderbekkenfysiotherapie worden 18 keer vanuit de basisverzekering vergoed.

Miranda Renders, kinderfysiotherapie en kinderbekkenfysiotherapie

Julianaweg 311, 3523 XC UTRECHT (HOOGRAVEN) – Tel: 030-2891069 – Fax: 0850660295 – E-mail: info@fysiotherapievandiepen.nl

Inschrijven voor Gratis Tips en Oefeningen:

Praktijk Van Diepen